SHBO publicaties

In de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw ging de SHBO steeds meer boeken publiceren. Acht daarvan verschenen in de reeks SHBO-Monografieën, daarvan zijn er nog vijf verkrijgbaar. Ook buiten de reeks werden boeken gepubliceerd, soms in samenwerking met andere uitgevers.

Hieronder volgen de nog leverbare SHBO-publicaties.
 
 

Eerst de hoeve, dan het hart. De Nederlandse boerderij in verhalen, gedichten en foto’s

€ 6.50

Redactie: Arie van den Berg ; kleurenfoto’s: Paul C. Pet

Nijmegen/Arnhem 2000, SUN (in samenwerking met de SHBO)

ISBN 978-90-61685-93-7

Recensie: In 2000 bestond de SHBO veertig jaar. Dat werd ondermeer gevierd met met de uitgave van deze in alle opzichten fraaie bloemlezing. Redacteur Arie van den Berg schreef een inleidend essay waarin hij, uitgaande van een persoonlijke herinnering, zijn licht laat schijnen over de rol van de boer in oudere literaire teksten. Daarna volgen 22 speciaal voor deze uitgave geschreven verhalen en gedichten van 20 vooraanstaande hedendaagse Nederlandse auteurs als H.H. ter Balkt, Eva Gerlach, Maarten 't Hart, Esther Jansma, Rutger Kopland, Nicolaas Matsier, Thomas Rosenboom, Willem van Toorn, J.J. Voskuil en Koos van Zomeren. Dit gedeelte is geïllustreerd met schitterende, paginagrote kleurenfoto's van oude en moderne boerderijen. Tot slot 16 door de redacteur uitgekozen gedichten en prozafragmenten uit het werk van oudere auteurs. In dit deel staan zwartwitfoto's uit de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Aan vormgeving en druk is de uiterste zorg besteed, wat heeft geleid tot een prachtig resultaat. Op de voorzijde van het stofomslag een kleurenfoto van een boerderij in Friesland, op de achterzijde koeien in Noord-Holland die worden gemolken in de wei. Bron recensie: Picarta.

Van Hoogmade naar Arnhem. Lotgevallen van de boerderij Boskade 11 in de Bospolder bij Hoogmade 1600-2004

€ 2.50

Auteurs: Leen Boot, Piet van Cruyningen, Leendert van Prooije, Willem ten Veen, André Viersen

Arnhem 2004, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
79 pagina’s, geïllustreerd, 28 cm
ISBN 90-70103-33-8

In 2002 moest deze 400 jaar oude Zuidhollandse boerderij wijken voor de aanleg van Hoge Snelheidslijn-Zuid (HSL). De boerderij is in stukken gezaagd om naar Arnhem verplaatst te worden, waar zij vervolgens is herbouwd in het Nederlands Openluchtmuseum. Zie de website.

Inhoud:
Op en rond de Boskade. Ontstaan en ontwikkeling van De Bospolder in Rijnland door Willem ten Veen
Boeren in Hoogmade. Het boerenbedrijf in Rijnland door Piet van Cruyningen
Bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van de boerderij Boskade 11 door André Viersen
Bewoners en eigenaren door Piet van Cruyningen en Willem ten Veen
De verplaatsing naar het Nederlands Openluchtmuseum door Leen Boot
Boerderij als museumstuk. Een gebouw met een verhaal door Leendert van Prooije

'Schone welbetimmerde hofsteden'. Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw

€ 29.95

Auteur: P.J. van Cruyningen

Utrecht 2002, Matrijs (in samenwerking met de SHBO)
216 pagina’s, geïllustreerd, 29 cm
Met literatuuropgave, register en samenvatting in het Engels
ISBN 90-5345-220-6 (gebonden)
 

Recensie: Door de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek uitgegeven studie naar de ontwikkeling van de boerderij(bouw) in Zeeland. Uit de bescheiden middeleeuwse boerderijen ontstond - na grootschalige herdijkingen van overstroomd land - omstreeks 1600 de 'karakteristiek Zeeuwse' combinatie van grote houten schuur en, meestal vrijstaande, woning. De belangrijkste, sinds 1956 compleet verdwenen, uitzondering hierop was de Schouwse stolp. De auteur, die een aanstekelijk werkende, vlotte pen hanteert, introduceert beknopt het weinige onderzoek dat verricht is naar de landelijke bouwkunst in deze regio. In de daarop volgende hoofdstukken combineert hij archeologisch, bouwhistorisch, historisch-geografisch, landbouwkundig en archiefonderzoek, en betrekt daarbij ook de Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant en Vlaanderen. De zeer vele, en gevarieerde afbeeldingen (kleur en zwart-wit) zijn zowel een ondersteuning van als een aanvulling op het geschrevene. Bevat, naast registers, noten, literatuurlijst, woordenlijst en Engelse samenvatting, ook nog tien bestekken en aanbestedingscontracten. Een heerlijk boek. Bron recensie: Picarta.

De Nederlandse boerderij in het begin van de 19de eeuw. Een documentatie-onderzoek van het Kabinet van Landbouw

€ 4.50

Auteurs: R.C. Hekker en J.M.G. van der Poel

Tweede herz. druk, Arnhem 1989, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
VI, 120 pagina’s, geïllustreerd, 30 cm
Met een samenvatting in het Duits
ISBN 90-70103-12-5

Inhoud:
Het Kabinet van Landbouw door J.M.G. van der Poel
De boerderijtekeningen door R.C. Hekker

Historische boerderijtypen = Historical types of farms

€ 2.50

Auteur: R.C. Hekker

Arnhem 1991, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
19 pagina’s, geïllustreerd, 24 cm
Met Engelse vertaling

Beschrijving van de stand van de ontwikkeling van het boerenhuis in drie belangrijke perioden, resp. rond 1550, ca. 1700 en rond 1850, als toelicting bij een verspreidingskaart van de historische boerderijtypen in Nederland. Oorspronkelijk verschenen als toelichting bij het kaartblad X-1 van de Wetenschappelijke Atlas van Nederland, eerste editie in 1973. (Bron: Bibliografie_3 nr. 8)

De voor-historische boerderijbouw in Drenthe. Reconstructiemodellen van 1300 vóór tot 1300 na Chr.

€ 4.50

Auteur: C.S.T.J. Huijts

Arnhem 1992, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
220 pagina’s, geïllustreerd, 26 cm
Met literatuuropgave, register, samenvatting in het Duits en het Engels
ISBN 90-70103-15-X

Reconstructie van de ontwikkeling van de prehistorische Drentse boerderijen over een periode van 2500 jaar aan de hand van opgegraven boerderijplattegronden, waarbij het verband wordt gelegd tussen de voor-historische boerderijen en het historische hallehuis. (Bron: Bibliografie_4 nr. 151)

17de eeuwse landelijke bouwkunde in Amstelland. Een analyse van een aantal bouwbestekken, afrekeningen en contracten van agrarische gebouwen

€ 4.50

Auteur: S. de Jong

Arnhem 1988, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
62 pagina’s en 69 pagina’s met bijlagen [of 52 pagina’s met bijlagen volgens Picarta], geïllustreerd, 30 cm
Met literatuuropgave
Reeks: SHBO-Monografieën, nr. 8
ISBN 90-70103-09-5

Publicatie van veertien boerderijbestekken uit de periode 1611-1687 afkomstig uit het archief van het Sint Pieters- of Binnengasthuis te Amsterdam, voorzien van een uitvoerige toelichting, waarin o.a. materialen en en constucties en de indeling van de boerderijen ter sprake komen, en reconstructietekeningen. (Bron: Bibliografie_3 nr. 351)
N.B. Een 15de in dit archief aanwezig bestek uit 1647 is eerder door P. Wiersma uitgegeven.

Het Oud-friese langhuis: een (bijna) verdwenen boerderijvorm

€ 3.50

Auteurs: J.A. Mulder en E.L. van Olst

Arnhem 1996, SHBO
44 pagina´s, geïllustreerd, 24 cm
Met literatuuropgave
ISBN 90-70103-19-2

HELAAS UITVERKOCHT!

Aan de hand van twee uitgebreide beschrijvingen van boerderijen te Grouw en Wartena wordt een beeld gegeven van het oud-friese langhuis. (Bron: Bibliografie_4 nr. 132)

Historic farms in the Netherlands. Farm types and building traditions

€ 0.50

Auteurs: Ellen van Olst, Thijs Pubben ; illustraties: Els Geelen

Amsterdam/Arnhem 2000, Stichting Open Monumentendag/Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
40 pagina’s, geïllustreerd, 21 cm
ISBN 90-71107-62-0

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag 1997 verscheen van dezelfde auteurs 'Historische boerderijen. Over bouwtradities en het gebruik van verschillende typen' (Amsterdam 1997, Stichting Open Monumentendag). Dit is de Engelse bewerking en vertaling daarvan, speciaal bestemd voor bezoekers uit het buitenland. Uit het voorwoord: The Netherlands house a great many different farm types and rural building traditions. These farm types, their history, regional distribution, main structural elements and intricate internal arrangements are the subject of this booklet.

Een Amsterdams boerderijbestek uit 1647. Een bouwhistorisch onderzoek

€ 3.50

Auteur: P. Wiersma

Arnhem 1976, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
32 pagina’s, geïllustreerd, 25 cm
Met literatuuropgave

Gedetailleerde analyse aan de hand van bestekken en bouwtekeningen, van de bouw van een zuivelboerderij van het voergangtype; een houten achterhuis (hier langhuis genoemd) met hoog stenen voorhuis, gelegen in de Bullewijk. Reconstructie aan de hand van oude kaarten van de precieze ligging. Met tekst der bestekken. (Bron: Bibliografie_2 nr. 312)
N.B. Veertien andere in dit archief aanwezige bestekken uit 1611-1687 zijn later door S. de Jong uitgegeven.

Een merkwaardige Friese boerderij bij Lekkum

€ 2.00

Auteur: G. Berends

Arnhem 1978, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
11 pagina’s, geïllustreerd, 28 cm
Met literatuuropgave
Reeks: SHBO-Monografieën, nr. 1

UITVERKOCHT!

Reconstructie van de bouw- en verbouwingsgeschiedenis van een boerderij uit 1643, gesloopt in 1965. Dit aan de hand van bouwkundige en archivalische gegevens. Tevens geschiedenis van bewoners/huurders/eigenaars en koop- en huurprijzen. (Bron: Bibliografie_2 nr. 78)

Naar boven